Tại khách sạn TopHotelApartment Đà Nẵng thực khách sẽ được tận hưởng các hương vị truyền thống những món ăn đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng

Tại khách sạn TopHotelApartment Đà Nẵng thực khách sẽ được tận hưởng các hương vị truyền thống những món ăn đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng

Tại khách sạn TopHotelApartment Đà Nẵng thực khách sẽ được tận hưởng các hương vị truyền thống những món ăn đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng

Kiểm tra phòng trống